Vereniging

Ongetwijfeld zult u als bezoeker van onze “Bukkerssait” benieuwd zijn hoe wij in De Lier aan onze bijnaam zijn gekomen. Welnu, er zijn diverse lezingen.

Vroeger was De Lier een arm dorp. Het voornaamste middel van bestaan was het verbouwen van vlas. In het najaar moest dat vlas getrokken, binnengehaald en gerekeld worden. Dat rekelen gebeurde in oude schuren en het was een zeer stoffig werkje. Vooral de longen moesten het ontgelden. Hevige hoestbuien en koorts waren verschijnselen die heel normaal waren. Om de hoestprikkel enigszins te onderdrukken was het gebruik van jenever of brandewijn als medicijn je-van-het. Alleen ging de drank ook mee als men op het land ging werken. In een theepot. Want stel je voor dat de mensen op het “durrep” er achter zouden komen.

Een andere verklaring is dat de naam “Theebukker” in feite niets met thee had te maken. In de middeleeuwen stond de Lierenaar bekend als een drinkebroer. Een voorbeeld hiervan is onder andere het feit dat de inwoners van dit (beruchte) dorp bij voorkeur dronken in Delft aankwamen, na een voettocht met de beeltenis van Sint Joris (patroon van De lier) voorop. Deze bedevaart werd jaarlijks op de naamdag van de drakendoder gehouden. Daarnaast waren er dagen waarop grote groepen drinkebroers op het (vlas)land of in de vlasschuren werden gesignaleerd. Van hogerhand werden maatregelen getroffen die de Lierenaars diep schokten. Er mocht namelijk overdag en in het openbaar geen alcoholische drank meer worden gedronken. Per week werd er een bepaald percentage drank toegewezen. Maar.. de slimme dorpsbewoners waren niet voor één gat gevangen Thuis gooiden zij de jenever in een theepot en gingen naar het werk. Toen was de naam “Theebukker” snel geboren.

De waarheid omtrent de juiste lezing zal ook hier wel weer in het midden liggen. Feit is, dat de slok er niet minder om smaakte en dat we dit gebruik in ere moeten houden.

Alaaf!

De geboorte van het bukkersgat

1953 was een nat jaar. Verschrikkelijk nat. Ook in het najaar gutste de regen met bakken uit de hemel. Geen wonder dat Karel Bijl wat mistroostig in het achterkamertje van Aad Zuidgeest zat. De zoveelste voetballoze zondag voor de Lierse Voetbalvereniging Sint Joris (LVSJ).

Oprichter Aad Zuidgeest “Dat kan wat worden van de winter. De band met de leden gaat helemaal verloren”, vond Karel. “Kunnen we ze niet bij elkaar roepen voor een contactavond”, opperde Aad. “Dat kun je toch niet doen. Stel je nu toch voor, een afkeuringsfeest … ik zie het al!” Tiny Zuidgeest hoorde de discussie aan en opperde: “Waarom geven jullie geen verkleedfeest voor de jeugd? Verkleden vinden de kinderen altijd leuk.”

“Maak er dan een Carnavalsavond van”, zei Aad, die bestuurslid van LVSJ was. “Daar zeg je zo wat”, zei Karel,en zijn gezicht klaarde op en nam weer de blijheid aan die men van hem gewend was. “Laten we het volgende week eens in de bestuursvergadering brengen”.

Nu moet u niet denken dat het bestuur van LVSJ het doldrieste plan van de twee vrienden met gejuich begroette. Een storm van protesten was hun deel.. “Dat interesseert de Liere-naars geen lor. Ze durven niet verkleed te komen.” Argumenten die steekhoudend genoeg waren om er nooit aan te beginnen. Maar wie Aad Zuidgeest gekend heeft, zal zich er niet over verbazen dat er toch een Carnavalsavond werd georganiseerd. Zoals zo dikwijls in De Lier, won het enthousiasme. Gelukkig wel. Omdat het LVSJ-veld aan de laan van Zeestraten doorweekt was en de ‘kantine’ beslist niet bij meer dan 15 mensen uit z’n voegen dreigde te barsten, moest er toch wát gebeuren. Daarom werd het bovenzaaltje van Jan v.d. Horst gehuurd en via het clubblad ‘Kontakt’ werden de junioren uitgenodigd voor dit eerste Carnavalsgebeuren. Er kwamen 63 kinderen opdagen. Nog niet allemaal lid van LVSJ, want later werden er ook de vriendjes en vriendinnetjes meegebracht. Het werd een succes, niet zozeer wat het aantal verklede kinderen betreft, maar wel wat de carnavaleske spelletjes te weeg brachten.

En zo gebeurde het dat De Lier kennis maakte met Carnaval. Het feest werd in het daaropvolgende seizoen georganiseerd voor de groteren. Eerst in de bovenzaal bij Jan van der Horst, later naar de gebouwen ’t Centrum en De Rank. En het is nog maar een paar jaar geleden dat we na vele jaren veiling Westerlee (door een fusie van de veilingen) hebben moeten verlaten. Tegenwoordig biedt Sporthal Vreeloo uitkomst voor de veelal uitverkochte avonden. Toch goed om te weten hoe het Carnaval ooit in het Bukkersgat begonnen is.

De mensen van het eerste uur. : ‘Meester’ van Leeuwen, Tiny Zuidgeest, Aad Zuidgeest, Loek Bosman, Karel Bijl, Adriaan Dukker en Andries Zonneberg.

Ereleden zijn:
Aad van Wallené
Geert van der Hoeven
Tinus van Etten
Leo van Holstein

Alle prinsen

Seizoen Prinsennaam Naam
1953/54 Jeugdcarnaval
1955 Prins Loek de Eerste Loek Bosman
1956 Prins Loek’s Laaiende Lierse Leut Loek Bosman
1957 Prins Lierodis de Eerste Loek Bosman
1958 Prins Lierodis de Tweede Loek Bosman
1959 Prins Lierodis de Derde Loek Bosman
1960 Prins Theebuk de Eerste Loek Bosman
1961 Prins Elvejes Odeüs de Eerste Theo de Loos
1962 Prins Theebuk Loek Bosman
1963 Prins Pieter de Eerste Piet van Veldhoven
1964 Prins Frans de Eerste Frans Bosman
1965 Prins Pieter de Tweede Piet van Veldhoven
1966 Prins William de Eerste Willem Alsemgeest
1967 Prins William de Tweede Willem Alsemgeest
1968 Prins Pier de Eerste Pierre van Vree
1969 Prins Armand Marcel Franiois de Eerste Armand Aspeslagh
1970 Prins Niek de Eerste Niek Langelaan
1971 Prins Kobelukkie Koos Zuidgeest
1972 Prins Joris van Vreeburch Jan van Paassen
1973 Prins Arthur van Lee tot Kikkert Aad van Leeuwen
1974 Prins Lieronard van Westerleen Leen Overvliet
1975 Prins Hans Doys de Eerste Hans de Vries
1976 Prins Lierikus Loek Boeters
1977 Prins Vredelierko Gerard Kooijman
1978 Prins Lieraad van Zotterné Aad van Wallené
1979 Prins Jubilier van Wijenrode Gerard Wubben
1980 Prins Droptonius Alavianus van Weely Ton Flach
1981 Prins Cornelierus van Oosterlee Kees van de Nouweland
1982 Prins Ernst van ’t Heitje Ernst Meijer
1983 Prins Gregorius van Uitterlier Rens Smak Gregoor
1984 Prins Hein van Lierdijk Hein v/d Zande
1985 Prins Geert de Derde Geert van Adrichem
1986 Prins Gerardus van Populier Gerard Willems
1987 Prins Jan van Vreeburch Jan van Dijk
1988 Prins Cornelis van de Zweth Kees Mostert
1989 Prins Jan van de Blaker aan de Lee Jan van Oosten
1990 Prins Adrianus van Vreeburch aan de Zweth Aad Fransen
1991 Prins Muscatet * Hans Tettelaar
1992 Prins Muscatet Hans Tettelaar
1993 Prins Kreativo Peter Keijzer
1994 Prins Willem de Eerste Willem v/d Biggelaar
1995 Prins Hendrik van de Zwethselaar Hen van de Laar
1996 Prins Jeronimus de Eerste Jeroen Louwers
1997 Prins Martien van Lieverlee Martien Koornneef
1998 Prins L’ariekoek Arie van Delft
1999 Prins Cornelis van Groeneveld tot Bukkersdijk Kees van Dijk
2000 Prins Alphonsius Zonneflorius Alphons de Wit
2001 Prins Pechius Ping Poenius Peter Samwel
2002 Prins Leonard van Lolstein Leo van Holstein
2003 Prins Jeronimus van Kickert tot Kijckert Jeroen van Ruijven
2004 Prins Ronaldo van Brilliant tot Theelelens Ron van der Knaap
2005 Prins Ronald van Chrysanthee Ronald Olsthoorn
2006 Prins Hubert van ’t Heitje Huub van Adrichem
2007 Prins Transportinus van ’t Bukkersgat Rinus van der Gaag
2008 Prins Jubiliris van ’t Bukkersgat Geert van der Hoeven
2009 Prins Ronaldinho Carnavallo DeLierio Ron Schelvis
2010 Prins Marcel van Krijt op Tijd Marcel van Veldhoven
2011 Prins Charlierius Charlie Soonius
2012 Prins Ghans Paparazzi Hans Schelling
2013 Prins Ferdinand Fentilius Ferrie Slaman
2014 Prins Plezande Reinier van der Zande
2015 Prins Ziestriets van Lieraloo Erwin Zeestraten
2016 Prins Horecus van Lierichem Flip van Adrichem
2017 Prins Marcus Theelianthus van ’t Loo Marco van Etten
2018 Prins De Weijste uit ’t Zuiden Maurice Weijs
2019 Prins Quirinus van Negativo tot Digitalis Quirinus Keijzer
2020 Prins Christiannemer Chris van den Berg
2021 Prins Christiannemer ** Chris van den Berg
2022 Prins Martinus van Lierius tot Theelektra Martijn Grootscholten
2023 Prins Martinus van Lierius tot Theelektra ** Martijn Grootscholten

 

* carnaval in 1991 afgelast in verband met Golfoorlog
** carnaval in 2021-2022 afgelast in verband met Corona